مباحث مدیریت
مباحث مدیریت ،خلاصه کتابها وپاورپوینت دروس دانشگاهی

نمونه سوالات (تئوری و طراحی سازمان ال دفت جلد اول)

1-ابعاد ساختاری سازمان را نام برده و دو مورد را توضیح دهید.

2-تئوری های سازماتن را نام برده و یک مورد را بدلخواه توضیح دهید.

3-منظور از اثر پروانه ای بعنوان یکی از ویژگیهای تئوری نظم نا شناخته چیست؟توضیح دهید.

4-استراتژی های رقابتی پورتر را نام برده وشرح دهید.

5-روش ارزش های رقابتی یکی از روشهای نوین سنجش اثر بخشی در سازمان ها میباشد.آنرا توضیح دهید.

6-عواملی که در اثر بخشی سازمان نقش دارند را نام برده و ویژگیهای هر یک از عوامل را نام ببرید.

7-روشهای سازش با محیط نامطمئن رانام برده ویکی را نوضیح دهید.

8-ائتلاف رسمی استراتژیک جهت ایجاد روابط بین سازمانی را توضیح دهید.

9-روشهای کنترل نیروهای حاکم محیطی را نام برده و یکی را توضیح دهید.

10-انواع وابستگی درون سازمانی را باذکر مثال توضیح دهید.

11-در نمودار زیر چهار تکنولوژی واحد های سازمانی را در جای مربوط به خود بنویسید:

                                  تنوع

                                  (کم)

                                     -                            

                                     -                            

                                     -                             

                                     -                            

(کم)-- -- -- -- --- -- --- -- -- --- ---- -- --- -- --- --(زیاد)تجزیه پزیری

                                      -                            

                                      -                       

                                      -                            

                                   (زیاد)

 

12-اثرات تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی بر ساختار سازمان را نام ببرید.ومختصرا توضیح دهید.

13-تاثیراندازه سازمان بر دو عامل ساختاری تمرکز و نسبت های پرسنلی را توضیح دهید.

14-مراحل سیر قهقرایی سازمان را نام ببرید.ومختصرا توضیح دهید.

15-عواملی که باعث فشار درجهت رشد سازمان میشوند را نام ببرید.ومختصرا توضیح دهید.

16-مرحله رسمی شدن و بحران مربوطه را در چرخه حیات سازمان مختصرا توضیح دهید.

17-ساختار مبتنی بر ماتریس را توضیح داده ونقاط ضعف و قوت آن را نام ببرید

18- ارتباطات اطلاعاتی افقی سازمان را نام ببرید.ومختصرا توضیح دهید.

19-تیم های خود گردان را مختصرا توضیح دهید.

20- الگوی فرا ملی را مختصرا توضیح دهید.

نمونه سوالات پایان ترم سازماندهی و رهبری(جلد دوم ال دفت+رهبری بصیر)

1-انواع استراتژی های تغییر در سازمان را نام برده و مختصرا توضیح دهید.

2-راه کارهای موجود جهت از بین بردن مقاومت کارکنان در برابر تغییر را نام برده و مختصرا توضیح دهید.

3-روند تکاملی تکنولوژی اطلاعات را با رسم نمودار توضیح دهید.

4-کنترل استراتژیک را توضیح داده و تفاوت های آن را با کنترل عملیاتی توضیح دهید.

5-استراتژی های اصلی کنترل را نام برده و مختصرا توضیح دهید.

6-شیوه هایی که مدیران ارزش های اخلاقی را در سازمان مشخص و اجرا میکنند نام برده و مختصرا توضیح دهید.

7-تصمیم گیری مبتنی برالگوی سطل آشغال را توضیح دهید.

8-چارچوب تصمیم گیری اقتضایی را با رسم نمودار توضیح دهید.

9-منابع قدرت مدیران ارشد در سازمان را نام برده و مختصرا توضیح دهید.

10-بعنوان یک مدیر دریک سازمان چه تدابیری برای تقویت پایگاه قدرت می اندیشید؟

11-منابع ایجاد تعارض بین دوایر را نام برده و مختصرا توضیح دهید.(5مورد)

12-زیان های ناشی از وجود تعارض بین دوایر را نام برده و مختصرا توضیح دهید.

13-تدابیر سیاسی در استفاده از قدرت در سازمان را نام برده و مختصرا توضیح دهید.

14-تئوری وابستگی به منابع(Resource Dependence) را مختصرا توضیح دهید.

15-پنج شکل سازمانی از نظر مینتزبرگ را نام برده و و با هم مقایسه کنید.

16-ویژگی های سازمان های یادگیرنده را نام برده و مختصرا توضیح دهید.

17-تفاوت های مدیر و رهبر را نام ببرید.(4مورد)

18-بصیرت را تعریف کرده و ویژگیهای یک بصیرت خوب را نام ببرید.


نوشته شده در تاريخ دوم دی ۱۳۹۰ توسط اصغر امیری
تمامي حقوق اين وبلاگ محفوظ است | طراحي :
قالب وبلاگ
قالب بلاگفا
گالري عکس